مقداری درباره‌ی من

سلام ، مهندس عادل بهاری هستم سال ها در حوزه ارائه خدمات ساختمانی فعالیت داشته ام و سعی کرده ام تا نکات مهندسی و آیین نامه ای را از جزئیات تا اصلی ترین قسمت های ساختمان رعایت و اجرایی کنم .