چطورید بچه‌ها!

اسم من ادوارد انفولده، بچه‌ها بهم میگن هیولا.
روزها طراحی می‌کنم، شب‌ها کد میزنم…